Informacje o firmie

Zakładka Informacje o firmie pozwala na ustawienie informacji, które będą wyświetlane klientowi, kiedy kliknie na odnościk Kontakt w widoku składania zamówienia.

Możemy wykorzystać tę zakładkę do przekazania podstawowych informacji o swojej firmie, takich jak: adres i godziny otwarcia.

Panel informacji o firmie

Dostępne opcje

Oto lista dostępnych opcji wraz z krótkim objaśnieniem.

Nazwa firmy

Określa, jaka nazwa firmy będzie wyświetlana w zakładce kontakt i podsumowaniu zamówienia w PDF.

Adres firmy

Określa, jaki adres firmy będzie wyświetlany w zakładce kontakt.

Numer telefonu

Określa, jaki numer telefonu będzie wyświetlany w zakładce kontakt i podsumowaniu zamówienia w PDF.

Informacje

Określa dodatkowe informacje jakie zostaną wyświetlone w zakładce kontakt.

Godziny otwarcia

Pozwala na określenie w jakich dniach i godzinach otware jest studio fotograficzne.

Zakładka z regulaminem

Pozwala na dodanie odnośnika Regulamin w widoku składania zamówienia. Może być to przydatne, kiedy chcemy spisać zasady obowiązujące przy składaniu zamówienia. Może się również okazać niezbędne w momencie integracji z płatnościami internetowymi.

  • Adres URL regulaminu - pozwala na wskazanie adresu pod którym znajduje się regulamin (np. gdzieś na Twojej głównej stronie internetowej)

  • Treść regulaminu - pozwala na podanie pełnego tekstu regulaminu, który będzie się wyświetlał bezpośrednio na stronie, na której klienci składają zamówienia

Wskazówka

Możesz skorzystać tylko z jednej opcji. Albo umieścić adres URL do regulaminu, albo umieścić treść regulaminu na stronie.

Zakładka z polityka prywatności

Pozwala na dodanie odnośnika Prywatność w widoku składania zamówienia. Może być to niezbędne w momencie integracji z płatnościami internetowymi.

  • Adres URL polityki prywatności - pozwala na wskazanie adresu pod którym znajduje się regulamin (np. gdzieś na Twojej głównej stronie internetowej)

  • Treść polityki prywatności - pozwala na podanie pełnego tekstu polityki prywatności, która będzie się wyświetlała bezpośrednio na stronie, na której klienci składają zamówienia

Wskazówka

Możesz skorzystać tylko z jednej opcji. Albo umieścić adres URL do polityki prywatności, albo umieścić treść polityki prywatności na stronie.

Zakładka z informacjami

Pozwala na dodanie odnośnika w widoku składania zamówienia. Nazwę takiego odnośnika możemy sami ustalić, domyślna nazwa to Informacje. Może być to przydatne, kiedy chcemy udostępnić dodakowe informacje, z którymi powinni zapoznać się klienci składający zamówienie.