Kupony rabatowe

Zakładka Kupony rabatowe, to miejsce w którym możemy ustalić rabaty dla naszych klientów.

Panel kodów rabatowych

Podstawowe informacje jakie tutaj znajdziemy, to:

  • Nazwa rabatu

  • Kod rabatu

  • Wielkość rabatu (procentowa lub kwotowa)

  • Ilość kodów rabatowych do wykorzystania

  • Od jakiej kwoty rabat będzie możliwy do wykorzystania

  • Status

Edycja kodu rabatowego

Edycja kodu rabatowego

Dostępne opcje

Oto lista dostępnych opcji wraz z krótkim objaśnieniem.

Nazwa kuponu

Nazwa kuponu rabatowego. Nie będzie widoczna dla klientów.

Kod kuponu

Kod, który będzie musiał podać klient, aby uzyskać rabat. Kod kuponu może zawierać wyłącznie znaki alfa-numeryczne.

Typ zniżki

Określa jaki rodzaj zniżki będzie przysługiwał klientowi.

  • Kwotowa - podajemy kwotę, która będzie odliczana od wartości zamówienia klienta

  • Procentowa - podajemy procent, który będzie odliczany od wartości zamówienia klienta

Wartość zamówienia, to kwota którą musi zapłacić klient za same odbitki, bez dodatkowych kosztów, jak opłata za dostawę.

Liczba kuponów

Określa ile kuponów będzie dostępnych. Po każdym użyciu kuponu, ta liczba będzie się zmniejszać, aż osiągnie wartość 0. Wtedy nie będzie można skorzystać z kuponu. To pole jest opcjonalne. Aby nie wprowadzać limitu należy zostawić to pole puste.

Termin ważności kuponu

Określa termin do którego kupon będzie ważny. Kupon jest ważny do końca podanego w polu dnia. To pole jest opcjonalne. Aby nie wprowadzać terminu ważności należy zostawić to pole puste.

Minimalna wartość zamówienia

Określa, czy zamówienie musi przekroczyć określoną kwotę, aby można było skorzystać z danego kuponu rabatowego. To pole jest opcjonalne. Aby nie wprowadzać minimalnej wartości zamówienia należy zostawić to pole puste.

Wartość zamówienia, to kwota którą musi zapłacić klient za same odbitki, bez dodatkowych kosztów, jak opłata za dostawę.

Status

Określa, czy Kupon rabatowy jest dostępny, czy nie.

Kupon aktywny dla cenników

Ta opcja przydaje się jeśli korzystamy z więcej niż jednej grupy cennikowej. Grupy cennikowe pozwalają na określenie zupełnie innego cennika dla wybranej grupy klientów.

Jeśli mamy więc więcej niż jedna grupę cenową, możemy wybrać, dla której z nich dany kupon rabatowy będzie dostępny.

Dodawanie kodu rabatowego

Dodawanie nowego kodu rabatowego odbywa się na tej samej zasadzie jak edycja już istniejącego kodu.