Webhooki

Zakładka Webhooki pozwala na ustawienie specjalnych adresów, na które będą przekazywane informacje o wykonanych akcjach do zewnętrznej usługi.

Panel ustawień hooków

Dostępne opcje

Oto lista dostępnych opcji wraz z krótkim objaśnieniem.

Webhook po złożeniu zamówienia

Określa adres URL na który zostanie wysłane żądanie typu POST z informacjami o zamówieniu w formacie JSON.

Wskazówka

Podczas dokonywania integracji, prosimy wziąć pod uwagę fakt, że nie oferujemy wersjonowania struktury danych w webhookach. A co za tym idzie - w zwracanych danych mogą pojawić się nowe zmienne. Poleganie na strukturze danych 1:1 może prowadzić do błędów w przyszłości. Najbezpieczniejszym wyjściem jest pobieranie każdej zmiennej z ciągu JSON osobno a nie np. zakładanie, że obiekt address nie zostanie uzupełniony o dodatkowe informacje w przyszłości.

Przykładowy format danych wysłany przez webhook.
{
  "encoded_id":"123-456-789",
  "number":"123/03/2020",
  "total_price":"138.45",
  "total_copies":"3",
  "total_photos":"2",
  "buyer":{
   "email":"test@email.com",
   "phone":"+48 000 000 000",
   "comment":"Komentarz do zamówienia",
   "address":{
     "parcel_locker":null,
     "is_company":"0",
     "company_name":null,
     "company_nip":null,
     "name":"Jan Kowalski",
     "street":"ul. Jaśminowa 9",
     "postcode":"12-345",
     "city":"Kraków",
     "country":"Polska"
   }
  },
  "delivery":{
   "id":"2",
   "name":"Odbiór osobisty (Płatność online)",
   "price":"15.00"
  },
  "coupon":{
   "code":null,
   "price":null
  },
  "items":[
   {
     "size_id":"3",
     "size_folder":"13x18",
     "file_name":"Photo101.jpg",
     "copies":"1",
     "paper":"matte",
     "price":"23.25"
   },
   {
     "size_id":"1",
     "size_folder":"9x13",
     "file_name":"Photo022.jpg",
     "copies":"2",
     "paper":"glossy",
     "price":"50.10"
   }
  ]
}