Ustawienia odbitek

Zakładka Ustawienia odbitek, to miejsce w którym możemy ustalić podstawowe parametry dla zamawiania odbitek.

Panel ustawień odbitek

Dostępne opcje

Oto lista dostępnych opcji wraz z krótkim objaśnieniem.

Sposób wyboru odbitek

Sposób w jaki klient będzie wybierał odbitki

  1. Klient może dowolnie zmieniać format odbitek po wybraniu zdjęć

  2. Klient musi zdecydować się na format odbitek przed wybraniem zdjęć

Wskazówka

Zwróć uwagę, że jeśli wybierzesz opcję: 2., to złożenie zamówienia składającego się z różnych formatów odbitek będzie możliwe tylko z opcją Foto produkty + Koszyk zakupowy.

Domyślny rozmiar

Określa domyślny rozmiar odbitki, który będzie zaznaczony podczas składania zamówienia.

Domyślny papier

Określa domyślny rodzaj papieru, który będzie zaznaczony podczas składania zamówienia.

Minimalna liczba zdjęć w zamówieniu

Określa ile zdjęć minimalnie musi przesłać klient w ramach jednego zamówienia.

Maksymalna liczba zdjęć w zamówieniu

Określa ile zdjęć może przesłać klient w ramach jednego zamówienia. Maksymalny limit, który można ustawić wynosi 1000 zdjęć. Jest to ograniczenie, które wymusza wielkość pliku, który zostanie wygenerowany do pobrania.

Należy jednak pamiętać, że limit liczny zdjęć dla zamówienia nie ma nic wspólnego z ogólną liczbą odbitek, która zostanie zamówiona (każde zdjęcie może zostać zamówione w dowolnej liczbie kopii).