Ustawienia SMS

Zakładka Ustawienia SMS, to miejsce w którym możemy zmieniać ustawienia dotyczące wiadomości SMS, które wysyłamy do klientów.

Informacja

Wiadomości SMS są wysyłane jedynie na polskie numery telefonów (kierunkowy +48).

Panel ustawień SMS

Dostępne opcje

Oto lista dostępnych opcji wraz z krótkim objaśnieniem.

Włącz powiadomienia SMS

Włącz lub wyłącz powiadomienia SMS.

Wysyłaj powiadomienia dla statusów

Dla jakich statusów zamówień powiadomienia mają być dostępne.

Sposób wysyłania powiadomień SMS

Czy powiadomienia SMS mają być wysyłane automatycznie (tak jak powiadomienia e-mail), czy ręcznie (po kliknięciu w odpowiedni przycisk przy zamówieniu).

Jeśli wybierzemy sposób ręczny, to na liście zamówień pojawi się dodatkowy przycisk, który będzie powodował wysłanie powiadomienia.

Szablon powiadomienia SMS

Szablon wiadomości SMS, jaki zostanie użyty do wygenerowania powiadomień o zmianie statusu zamówienia.

Ważne żeby użyć zmiennej {orderStatus} w wiadomości. Ta zmienna zostanie zamieniona automatycznie na nazwę aktualnego statusu.

Zależnie od długości SMS-a, do wysłania powiadomienia zostanie użyta różna ilość wiadomości. Standardowo na jedną wiadomość przypada do 160 znaków lub 70 znaków w przypadku wystąpienia chociaż jednego znaku specjalnego (polskie znaki uważane są za specjalne).

Nawet jeśli potrzeba będzie większej liczby wiadomości SMS żeby przesłać powiadomienie, to klient otrzyma je jako pojedynczą wiadomość.

Szablon wiadomości SMS

Wskazówka

Jeśli chcesz użyć jak najmniejszej liczby wiadomości na powiadomienie, to możesz zrezygnować ze stosowania polskich znaków. Wtedy limit jednej wiadomości zostanie zwiększony z 70 do 160 znaków.

Dostępne wiadomości SMS

Zakup pakietów SMS

Wyświetlana jest tutaj aktualna ilość wiadomości SMS, którą można wysłać.

Informacja

Każdego 1-go dnia miesiąca przyznawane są darmowe wiadomości SMS, do wykorzystania w danym miesiącu.

Ilość darmowych SMS-ów przyznawanych każdego miesiąca różni się w zależności od posiadanej licencji:

  • Wersja podstawowa: 10 wiadomości SMS

  • Wersja PRO: 30 wiadomości SMS

Niewykorzystane darmowe wiadomości SMS przepadają.

Zakup pakietów wiadomości SMS

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych pakietów wiadomości SMS. Zakupione wiadomości nie ulegają przedawnieniu i można je wykorzystać w dowolnym terminie.

Dostępne pakiety wiadomości to: 100, 250, 500 i 1000. Cena jednostkowa wiadomości SMS jest zawsze taka sama dla każdego pakietu i wynosi 0,165 zł netto.

Wysłane wiadomości SMS

Historia wysłanych wiadomości SMS

Tutaj możemy przeglądać wszystkie wiadomości SMS, które zostały wysłane.

Zamówienie

Numer zamówienia, z którym powiązana jest wiadomość.

Telefon

Numer telefonu na który została wysłana wiadomość.

Wiadomość

Treść wiadomości, która została wysłana.

Cena

Cena wiadomości, która została wysłana.

Wykorzystane SMSy

Ile wiadomości SMS zostało wykorzystanych do wysłania powiadomienia.

Darmowy SMS

Czy wiadomość została wysłana z puli darmowych SMSów.

Data wysyłki

Data wysłania wiadomości SMS.