Rozmiary kadrów

Zakładka Rozmiary kadrów, to miejsce w którym możemy ustalić rozmiary kadrów będą dostępne dla produktów.

Panel rozmiarów kadrów

Dostępne opcje

Oto lista dostępnych opcji wraz z krótkim objaśnieniem.

ID

Numer szeregowy, według którego będą wyświetlane produkty.

Nazwa

Nazwa kategorii produktów

Szerokość

Określa szerokość kadru (opcjonalne)

Wysokość

Określa wysokość kadru (opcjonalne)

Edycja rozmiaru kadru

Edycja rozmiaru kadru

Kadrowanie

Opcja Kadrowanie, określa minimalną szerokość i wysokość zdjęcia, która może zostać ustawiona, kiedy klient będzie kadrował zdjęcie przy składaniu zamówienia. Należy pamiętać że ta opcja jest potrzebna jedynie wtedy, kiedy chcemy pozwolić na kadrowanie zdjęć klientom.

Wartości tutaj ustawione powinny gwarantować odpowiednią jakość zdjęcia po wydruku.

Wskazówka

Zwróć uwagę jakie wymiary wprowadzasz, ponieważ są one odpowiedzialne również za proporcje zdjęcia. Przy zmianie wymiarów, pamiętaj żeby proporcje dla danego formatu odbitki były prawidłowe.

Minimalny rozmiar zdjęcia

Opcja Minimalny rozmiar zdjęcia określa minimalny rozmiar zdjęcia w MB, który musi mieć zdjęcie, aby bez problemów mogło zostać wywołane. Jeśli rozmiar będzie mniejszy, to klient zobaczy ostrzeżenie o tym, że zdjęcie może być zbyt niskiej jakości.

Zmiana wymiarów zdjęcia

Ta opcja pozwala na automatyczne zmniejszanie zdjęć do podanych wymiarów. Jest to bardzo przydatne, kiedy klienci przesyłają duże zdjęcia, a chcą zamówić mniejsze formaty odbitek. Dzięki tej opcji, możemy szybko przeskalować zdjęcia i uzyskać mniejszą paczkę ze zdjęciami, a co za tym idzie zdjęcia szybciej zostaną pobrane.

Należy zaznaczyć, że jeśli przesyłane zdjęcia nie będą dokładnie odpowiadać zdefiniowanym proporcjom, to zostaną one zmniejszone proporcjonalnie - bez „spłaszczania”, czyli zachowane zostaną odpowiednie proporcje.

Jeśli klient prześle zdjęcia, które mają mniejsze wymiary niż określiliśmy, to takie zdjęcia nie zostaną poddane żadnym procesom i przesłane zostaną w oryginalnej postaci.

Dodawanie produktu

Dodawanie nowego rozmiaru kadru odbywa się na tej samej zasadzie jak edycja już istniejącego.