Pracownicy

Zakładka Pracownicy, to miejsce w którym możemy dodać dodatkowe osoby do naszego konta.

Informacja

Pracownicy posiadają dostęp jedynie do zakładki Zamówienia.

Panel pracowników

Podstawowe informacje jakie tutaj znajdziemy, to:

  • Adres email pracownika

  • Status pracownika (decyduje on o tym, czy dany pracownik może się zalogować)

  • Data utworzenia pracownika

  • Data ostatniego logowania pracownika

Ilość pracowników, których możemy dodać odpowiada ilości licencji, które posiadamy.

Edycja pracownika

Edycja pracownika

Możemy tutaj zmienić adres email pracownika, jego hasło używane do logowania oraz status. Jeśli nie chcemy zmieniać hasła, to to pole możemy zostawić puste.

Dodawanie pracownika

Dodawanie pracownika odbywa się na tej samej zasadzie jak edycja już istniejącego pracownika.