Foto.GUI

Foto.GUI to interfejs graficzny, który można zainstalować na komputerze. Dzieki temu możemy automatycznie pobierać najnowsze zamówienia bezpośrednio na dysk, bez koniecznosci udziału przeglądarki.

Informacja

Tylko użytkownicy wersji PRO mają dostęp do tego programu.

Logowanie

Ekran logowania

Logowanie odbywa się za pomocą tych samych danych, co logowanie do wersji online. Wymagany jest dostęp do sieci internet.

Zamówienia

Na tym ekranie mamy listę wszystkich zamówień, które zostały złożone. Za wyjątkiem tych, których status został zmieniony na „Anulowane”.

Ekran zamówień

Tabela przedstawia listę zamówień. Oto szczegółowe wyjaśnienie przedstawionych w niej informacji:

Nr

Określa numer zamówienia w systemie. Liczba w nawiasie określa numer licencji. Może być to istotne, kiedy posiadasz więcej niż 1 licencję - pozwoli to na odróżnienie zamówień z danej lokalizacji.

Utworzone

Określa datę utworzenia zamówienia.

Rozmiar

Określa rozmiar archiwum, które będzie trzeba pobrać.

Status

Określa status zamówienia. Można go również tutaj zmienić. Jeśli wymagasz podania adresu e-mail od zamawiających, to zmiana statusu spowoduje wysłanie do niego powiadomienia.

Pobierz

Pozwala na pobranie archiwum na dysk komputera. Zaznaczone pole na przycisku oznacza, że plik został już wcześniej pobrany.

Drukuj

Pozwala na pobranie karty zamowienia w postaci dokumentu PDF. Tej samej, która jest generowana w wersji online.

Na samym dole tego widoku znajdują się dodatkowe przyciski. Poniżej przedstawiamy ich opis:

Ustawienia

Otwiera widok ustawień. Więcej o tym widoku w dalszej części tej strony.

Otwórz

Otwiera eksploratot plików, w miejscu gdzie pobierane są pliki archiwum z zamówieniami. Miejsce gdzie powinny pobierać się pliki można skonfigurować w „Ustawieniach”.

Ostatnie

Wczytuje listę najnowszych zamówień, jakie zostały złożone. Lista najnowszych zamówień odświerza się sama, kiedy nowe zamówienie zostanie złożone.

Starsze

Wczytuje listę starszych zamówień.

Zamknij

Pozwala na zamknięcie programu.

Ustawienia

Na tym ekranie możemy ustalić zasady na jakich ma działać program.

Ekran ustawień

Na samej górze tego ekranu, widzimy do kiedy aktualna jest nasza licencja oraz jakiej wersji programu używamy.

Wybierz folder

Określa folder do którego mają być pobierane zamówienia.

Automatycznie pobieraj nowe zamówienia

Określa, czy program ma automatycznie pobierać nowe zamówienia, kiedy się pojawią.

Automatycznie dekompresuj archiwum po pobraniu

Określa, czy program ma automatycznie rozpakować plik archiwum.

Automatycznie usuwaj archiwum po pobraniu

Określa, czy program ma automatycznie usuwać plik archiwum po rozpakowaniu zdjęć. Powala to zredukować ilość zajętego miejsca.

Na dole ekranu mamy 3 przyciski. Oto ich opis.

Anuluj

Anuluje wszytskie zmiany które wprowadziliśmy do tej pory i zamyka okno „Ustawień”.

Zapisz

Zapisuje wszystkie zmiany, które wprowadziliśmy i zamyka okno „Ustawienia”

Wyloguj i zamknij

Wylogowuje naszego użytkownika i zamyka program.