Produkty

Zakładka Produkty, to miejsce w którym możemy ustalić jakie produkty są dostępne w ramach określonej kategorii (typów produktów).

Panel produktów

Dostępne opcje

Oto lista dostępnych opcji wraz z krótkim objaśnieniem.

ID

Numer szeregowy, według którego będą wyświetlane produkty.

Nazwa

Nazwa kategorii produktów

Status

Decyduje, czy dana kategoria jest dostępna dla klientów.

Edycja produktu

Edycja produktu

Możemy tutaj określić nazwę dla produktu, opis oraz jego status i cenę dla danej grupy cennikowej. Dany produktu będzie dostępny jedynie wtedy, gdy jego status będzie aktywny.

Dodatkowo musimy określić jakie składowe wchodzą w skład produktu. Może to być dowolna ilość zdjęć. W ten sposób możemy stworzyć dowolny produkt.

Dodawanie produktu

Dodawanie nowego produktu odbywa się na tej samej zasadzie jak edycja już istniejącego.