Dokumenty

Zakładka Dokumenty przechowuje ważne dokumenty powiązane z prowadzeniem konta na Foto.Guru.

Panel dokumentów

Umowa powierzenia danych

Umowa powierzenia danych pozwala na wypełnienie obowiązku nałożonego przez ustawodawcę względem bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych.

Umowę należy pobrać, wydrukować, podpisać i wgrać jej skan z powrotem do systemu.

Dodanie umowy powierzenia danych