Kategorie produktów

Zakładka Kategorie produktów, to miejsce w którym możemy ustalić kategorie produktów, z których klient będzie mógł wybierać.

Panel typów produktów

Dostępne opcje

Oto lista dostępnych opcji wraz z krótkim objaśnieniem.

Nazwa

Nazwa kategorii produktów

Status

Decyduje, czy dana kategoria jest dostępna dla klientów.

Edycja kategorii produkty

Edycja typu produktu

Możemy tutaj określić nazwę dla typu produktu i jego status. Nazwa będzie się pojawiać jako opcja wyboru dla klientów w momencie wybierania produktu. Dany typ produktu będzie dostępny jedynie wtedy, gdy jego status będzie aktywny.

Dodawanie kategorii produktu

Dodawanie nowego typu produktów odbywa się na tej samej zasadzie jak edycja już istniejącego.