Ustawienia pobierania

Zakładka Ustawienia pobierania, to miejsce w którym możemy ustalić podstawowe zasady dotyczące archiwów, które zawierają zdjęcia przesyłane przez klientów.

Panel ustawień

Dostępne opcje

Oto lista dostępnych opcji wraz z krótkim objaśnieniem.

Format paczki ZIP

Określa jaka będzie struktura folderów po rozpakowaniu archiwum ZIP:

  • Nowa wersja (z osobnymi folderami dla zdjęć różnego typu) - pozwala od razu rozróżnić, które zdjęcia są wykadrowane z białą ramką lub bez, a które mają być wywołane jako pełen kadr.

  • Stara wersja (kompatybilna z wersją DESKTOP) - jeśli chcemy pobierać zdjęcia w wersji DESKTOP, to tylko ta wersja będzie na to pozwalała.

Zachowaj dane EXIF

Określa, czy mamy zachować meta dane, które mogą być przechowywana w danych EXIF dla zdjęcia.

Konwertuj profil kolorystyczny zdjęć

Określa czy zdjęcia będą konwertowane do określonego profilu kolorów. Opcja jest dostępna tylko dla kont PRO.

  • Nie konwertuj niczego - zdjecia nie są konwertowane

  • Konwertuj do sRGB - wszystkie zdjęcia są konwertowane do profilu kolorów sRGB

Nazwy folderów

Nazwy folderów pozwalają określić nazwy w jakich będą znajdować się zdjęcia w archiwum ZIP. Niektóre nazwy folderów mogą być ze sobą łączone, tak aby precyzyjnie określić z jakim rodzajem zdjęć mamy do czynienia w danym folderze, np: cropped-white_frame.

Zdjęcia oryginalne

Określa folder, w którym znajdą się zdjęcia, które nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane.

Zdjęcia wykadrowane

Określa folder, w którym znajdą się zdjęcia, które zostały wykadrowane przez klienta lub automatycznie.

Zdjęcia pełen kadr

Określa folder, w którym znajdą się zdjęcia, dla których wybrano opcję pełnego kadru.

Zdjęcia z białą ramką

Określa folder, w którym znajdą się zdjęcia, dla których ustawiono opcję białej ramki.