Ustawienia poczty

Zakładka Ustawienia poczty, to miejsce w którym możemy zmieniać ustawienia dotyczące wysyłania wiadomości email.

Informacja

Dla wersji PRO dostępne są dodatkowe opcje, takie jak:
  • korzystanie z własnego serwer SMTP, z którego będą wysyłane wiadomości email do klientów,

  • wgrywanie logo, które pojawi się na początku wiadomości email.

Panel poczty

Dostępne opcje

Oto lista dostępnych opcji wraz z krótkim objaśnieniem.

Powiadomienia o nowych zamówieniach

Określa, na jaki adres email będą wysyłane powiadomienia o nowych zamówieniach złożonych na stronie. Domyślnie jest to adres email, który został użyty do założenia konta w Foto.Guru.

Włącz powiadomienia o nowych zamówieniach

Określa, czy powiadomienia o nowych zamówieniach będą wysyłane.

Email używany w powiadomieniach dla klientów

Określa jaki adres email będzie dostępny (jako opcja Odpowiedz), dla klientów którzy otrzymają powiadomienie na temat statusu swojego zamówienia.

Używaj konfiguracji SMTP

Określa, czy korzystamy z własnych ustawień serwera SMTP, czy używamy domyślnego serwera pocztowego.

Wyślij email testowy

Pozwala na sprawdzenie, czy podane ustawienia SMTP są prawidłowe. Testowy email jest wysyłany na adres email, który został użyty do założenia konta w Foto.Guru.

Serwer

Określa host serwera SMTP, który będzie używany do wysyłania wiadomości email.

Wskazówka

Jeśli używasz serwera SMTP Google, zwróć uwagę, czy Twoje konto ma włączone dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Jeśli tak, to nie będziemy w stanie wysłać wiadomości email z Twojego konta.

W takim wypadku konieczne jest utworzenie specjalnego hasła dla naszej aplikacji na Twoim koncie Google. Inną alternatywą, jest użycie innego konta email.

Port

Określa port serwera SMTP, który będzie używany do wysyłania wiadomości email.

Użytkownik

Określa nazwę użytkownika serwera SMTP, który będzie używany do wysyłania wiadomości email.

Hasło

Określa hasło użytkownika serwera SMTP, który będzie używany do wysyłania wiadomości email.

Określa plik, który będzie widoczny jako logo w wiadomościach email kierowanych do klientów.

Wskazówka

Idealne wymiary dla loga, to: 80px wysokości (szerokość proporcjonalna).

Każde inne wymiary loga będą skalowane do tych rozmiarów. Warto zwrócić uwagę na „puste miejsce”, które często występuje w grafice loga (najczęściej u góry i dołu). Jeśli je zlikwidujemy, to logo będzie większe, a tym samym bardziej wyraźne.